[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Český Krumlov a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Nad Nemocnicí, 381 27  Český Krumlov
Počet lůžek pro děti: 10
Počet lůžek pro maminky: 10
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? 0
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Nadstandardní pokoj.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Kompletní vybavení.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? 0
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Sestrou, lékařem.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Nepřetržitě na oddělení.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
0
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Baby Friendly syst.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastních potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano, má.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Pasterizované mléko.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Jan Eliášek – primář oddělení
Telefon: 380 761 251

[mapa krajů] [seznam nemocnic]