[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Tábor a.s.
Oddělení: Dětské oddělení, novorozenecký úsek
Adresa: Kpt. Jaroše 2000, 390 03  Tábor
Počet lůžek pro děti: 16
Počet lůžek pro maminky: 16
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Jde o zcela přirozenou věc, neplatí nic.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není důvod, děti jsou uloženy na dětském oddělení.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Na novorozencích ne.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Lůžko a stravu.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Ošetřující lékařkou denně a na přání i vícekráte.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Ihned po porodu, návštěvy na pokojích.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Děti překládáme do Písku a Českých Budějovic.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? 0
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Lžičkou, savičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Jan Neškudla – primář oddělení
Telefon: 381 608 429

[mapa krajů] [seznam nemocnic]