[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: U Nemocnice 380/III, 377 01  Jindřichův Hradec
Počet lůžek pro děti: 14
Počet lůžek pro maminky: 14
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standard.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Na Gynekologicko – porodnickém oddělení.
Kde a za jakých podmínek? Standardních, matka je přijata.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 3.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Viz web stránky jinřichohradecké porodnice (http://www.hospitaljh.cz/) včetně fotografií. 400,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, spolu s otcem 500,- Kč/den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Ne, zůstává s dítětem.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Nabídky zůstávají stejné viz výše.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Dle potřeby, jinak denně lékařem a sestrou.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv kromě nočního klidu, návštěvy jsou na pokojích matky s dítětem.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Jsme specializované oddělení Intermediární péče pro nedonošené děti a patologické novorozence, děti dostávají odpovídající stravu dle jejich klinického stavu.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Přítomnost matky u inkubátoru nebo inkubátor na pokoji s matkou za pomoci sestry.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Dle stavu a potřeby dítěte.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Rudolf Střítecký – primář oddělení
Telefon: 384 376 354

[mapa krajů] [seznam nemocnic]