[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 8.1. 2008
Nemocnice: Nemocnice Prachatice
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Nebahovská 1015, 383 20  Prachatice
Počet lůžek pro děti: 13 lůžek
Počet lůžek pro maminky: 15 lůžek
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Hotel ve městě.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Standard. vybavení + lůžko pro otce + samostatná sprcha, WC, TV, lednice, telefon – 300,- Kč/den. Informace na internetu a sestra při příjmu.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano. 300,- Kč + 100,- Kč otec + strava dle objednávky otce – 110,- Kč/den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Vyžaduje-li specializovanou péči, je přeloženo na oddělení patolog. novorozenců nejčastěji do Nemocnice Písek. Jakmile to stav matky dovolí , odjíždí za ním z porodnice. Nedovolí-li to stav dítěte je matka propuštěna domů a čeká na výzvu odd. patologických novorozenců, aby se dostavila.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně dětským lékařem.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv, návštěvy 14-17 hod., dle domluvy i mimo návštěvní hodiny. Návštěvy na pokoji.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
0
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Snažíme se o udržení laktace – dle doporučení inic. Baby Friendly Hospital.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle jeho vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Nákup pasterizátoru se plánuje co nejdříve.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – lžičkou, stříkačkou – dle inic. Baby Friendly Hospital.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Hana Švíková – vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení
Telefon: 388 600 124, 721 078 158
Datum vyplnění dotazníku: 8.1. 2008

[mapa krajů] [seznam nemocnic]