[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 23.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Písek
Oddělení: Novorozenecké oddělení  Oddělení pro nedonošené a patologické novorozence
Adresa: Čapkova 589, 397 23  Písek
Počet lůžek pro děti: 26
Počet lůžek pro maminky: 23
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Pouze.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 17 na standardním oddělení, 6 na oddělení pro nedonošené děti.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? V rámci oddělení nedonošeneckého jsou 4 lůžka ve vyšším patře.
Kde a za jakých podmínek? Jak výše uvedeno - opět standardní podmínky.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ne.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Bez omezení. V úseku pro nedonošené děti odvisí od klinického stavu léčených dětí.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Záleží na jejich rozhodnutí a momentální lůžkové situaci.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Služby standardní jako doprovod nemocného dítěte - bez jakýchkoliv poplatků.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékaři novorozeneckého a nedonošeneckého úseku denně v počtu odvislém od závažnosti stavu dítěte.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
V prostorách porodnického oddělení v rámci návštěvních hodin od 14:00-17:00, na oddělení pro nedonošené většinou po domluvě bez omezení. Návštěvy možné na pokojích a vyhrazených prostorách na chodbách oddělení.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Jsme specializované oddělení pro novorozenckou patologii - tak jak to umožní klinický stav.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Přítomnost matek u inkubátorů s podporou přikládání ke kojení, tak jak to umožňuje klinický stav dětí a pokud možno rozvoj laktace.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - v případě nepřítomnosti sacího reflexu nasogastrickou sondou, pak dle jeho vývoje savičkou s max. snahou o přechod na kojení.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Karel Chytrý, primář dětského oddělení
Telefon: 382 772 206

[mapa krajů] [seznam nemocnic]