[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Tábor, a.s.
Oddělení: Dětské
Adresa: Kpt. Jaroše 2000, 390  03  Tábor
Telefon: 381 608 536
Mobilní telefon: 0
E-mail: ontab@ontab.cz
WWW:www.ontab.cz/texty/detske.htm
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? Děti 27, JIP 3, novorozenci 16
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? S dětmi 18, s novorozenci 16
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Prakticky ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích dětí nebo na herně a ve třídě.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelka speciální základní školy, počítače, video a TV. Knihy, hračky, hudební nástroje.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano. Sestry i lékaři oddělení.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Vždy ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signální zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? Spolu s dítětem na jedno nebo dvoulůžkovém pokoji.
Kolik za co platí? Na nadstandardu 370,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nepřijatí mohou u dítěte sedět a nebo platit nadstandard. Strava v jídelně nemocnice po zaplacení.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jan Neškudla - primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]