[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 31.12. 2007
Nemocnice: Nemocnice Strakonice a.s.
Oddělení: Dětské
Adresa: Radomyšlská 336, 386  01  Strakonice
Telefon: 383 314 111
Mobilní telefon: 602 486 020
E-mail: deo-vrchni@nemocnice-st.cz
WWW:www.nemocnice-st.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 30 standardních + 4 JIP
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10 (podle aktuální situace i více)
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně, doporučeno 14 -17 hod., jinak po domluvě.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji nebo v ostatních vhodných prostorách na odd.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Většina má vlastní mobilní telefon, telefonní automat na chodbě.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Základní a mateřská škola i v odpoledních hodinách, trvale přístupná herna, možnost zapůjčení hraček a stolních her na pokoj, TV na pokoji, v jídelně video a DVD.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano. Sestra, lékař.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Trvale, přijatý ubytovaný většinou společně s dítětem, pokud dítě na JIP, možno být přítomen u lůžka.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý podle zájmu a tak, aby nebyli rušeni ostatní pacienti.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, u svého dítěte.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem, pokud je toho schopen. Pokud nezvládá z důvodu věku, časté kontroly stavu sestrou.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na oddělení, většinou s dítětem, pokud to není na JIP.
Kolik za co platí? Nadstandard (2 pokoje) příplatek 100,- Kč, dítě nad 6 let věku hradí rodiče 300,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování mimo objekt nemocnice, strava v místním bufetu.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano, po domluvě se sestrou.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Dana Malá - vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Pokud se rodiče rozhodnou pro hospitalizaci dítěte na našem oddělení, budeme rádi. Na rozloučenou přejeme všem hodně zdraví.
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]