[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 8.1. 2008
Nemocnice: Nemocnice Prachatice
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Nebahovská 1015, 383  20  Prachatice
Telefon: 388 600 124
Mobilní telefon:721 078 158
E-mail: sekretariat@nempt.cz
WWW:www.nempt.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 22
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 6
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 14-17 hod., pokud nevyhovují, dle domluvy
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji dítěte.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Návštěvy sourozenců do 10 let zakázány. Pokud je rodiče přivedou, jsou upozorněni na riziko infekce.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelky ZŠ, ve volném čase se věnuje i menším dětem, studentky – obor herní terapeut (praxe na oddělení), TV, video, sestry, mají-li čas.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, sestry i lékaři.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neustále.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Po dobu návštěv nebo dle domluvy.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano, mohou doprovodit dítě i před operační sál. Po operaci též, i když hospitalizováni – dle domluvy.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Primář posoudí je-li či není nutné hospitalizovat rodiče – pak neplatí, stejně jako kojící matky, matky na zácvik rehabilitace a matky postižených dětí. Jinak děti do 6 let 150,- Kč/den, nad 6 let 300,-Kč/ den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Stravování v nemocničním kiosku, nemohou-li být přijati (nedostatek míst) mohou pobýt na oddělení celý den (dle domluvy).
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Hana Švíková - vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny:kliknět sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]