[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 23.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Písek, Čapkova 589,397  23  Písek
Oddělení: Dětské
Telefon: 382 772 201
Mobilní telefon: 0
E-mail: vrchni-deo@nemopisek.cz
WWW:http://www.nemopisek.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 31
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 14
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Dle Provozního řádu nemocnice Písek, po individuálním jednání bez omezení.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 14:00 - 17:00 každý den. Návštěvy na JIP dle aktuálního stavu.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Po individuální domluvě ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? V herně, na chodbě, na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Dle provozního řádu Nemocnice Písek děti do 10 let.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano - 382772217
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Při oddělení je MŠ, ZŠ, v odpoledních hodinách pak dobrovolnické sdružení Inkano.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Při přijetí přijímající lékař a sestra, na oddělení pak lékař ošetřující se sestrou.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič neustále.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý dle domluvy.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Doprovázející je přítomen vždy.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano - závisí též ale na druhu operace a pooperačním stavu.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Děti jsou v prosklených boxech, sesterna otevřená do chodby - přihlášení, zavolání.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na oddělení přímo je 5 společných lůžek dětí s rodičem limitovaných věkem do 3 let, dalších 5 společných lůžek je pro děti po lehčích operačních výkonech (kýly, odstranění nosní mandle), další 4 lůžka pro rodiče ve vyšším patře.
Kolik za co platí? Neplatí.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Stravování v Občerstvení v areálu nemocnice do 18:00, možnost pobytu v křesle u dítěte.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Karel Chytrý - primář dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]