[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: U Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 376 354
Mobilní telefon: 0
E-mail: striteru@fm.vse.cz
WWW:www.hospitaljh.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 25
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Ve společenských prostorách oddělení.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? Upozorňujeme rodiče na možnost nozokomiální nákazy.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? V průběhu pracovního dne je k dispozici herna, škola, společenská místnost a paní učitelka MŠ současně v roli herní terapeutky. Po pracovní době společenská místnost.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Sestra, lékař, paní učitelka jako herní terapeutka.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič celý den kromě noční směny.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, pokud je zaručeno soukromí ostatních pacientů i zabezpečení osobních informací o ostatních pacientech.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Elektrickým zvonkem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Spolu s dítětem.
Kolik za co platí? Zatím neplatí.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? V ubytovacích kapacitách města, pokud nechtějí být přijati na oddělení.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Rudolf Střítecký – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Někeré otázky postrádají smysl.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]