[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Český Krumlov a.s.
Oddělení: Dětské a dorostové oddělení
Adresa: Nad Nemocnicí 153, 381  27  Český Krumlov
Telefon: 380 761 368
Mobilní telefon: 602 125 020
E-mail: jan.eliasek@nemckr.cz
WWW:www.nemckr.cz/det.php
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 20 dětí
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 5
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Nejsou.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 24 hodin denně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Nevztahují.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Návštěvní místnost, u lůžka pacienta.
Mohou na pokoj dítěte? Mohou.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Mohou.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Může.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, internet.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Průběžně sestry, lékaři.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Nepřetržitě.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřetržitě.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? 0
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji.
Kolik za co platí? Bezplatně.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Stravují se na oddělení.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Mají.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jan Eliášek, primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:
klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]