[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice České Budějovice
Oddělení: Dětské
Adresa: B. Němcové 585/54, 370  87  České Budějovice
Telefon: 387 876 301
Mobilní telefon: 0
E-mail: detske@nemcb.cz
WWW:www.nemcb.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 68
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 14
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji dítěte.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? Doporučeno velmi zvážit kojence a malé děti.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano – Linka domů.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, vychovatelky MŠ a ZŠ, TV, video, hry, knihy, PC.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař, sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24 hodin.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Při návštěvách.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Pokud je zaručeno soukromí ostatních pacientů.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Event. dálkovým zvonkem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji dítěte.
Kolik za co platí? Neplatí.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytovna za úhradu, strava vlastní.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Vladislav Smrčka, primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:
klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]