[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 6.12. 2007
Nemocnice: Nemocnice Boskovice s.r.o
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: O. Kubína  179,  680 21  Boskovice
Počet lůžek pro děti: 14
Počet lůžek pro maminky: 14
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 14
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Bez poplatku.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Ano, na gynekol. oddělení. Za běžných podmínek.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, jeden.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Vybaven lednicí, televizí, bez sociálního zařízení. Cena 300,- Kč. Informace podá porodní asistentka.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Není možno.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme setrvat v porodnici.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Vše je v rámci hospitalizace matky.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? O zdravotním stavu dítěte a jeho léčbě informuje dětský lékař, o péči o miminko informuje dětská sestra.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Otec dítěte jej může vidět denně do 20:00 hod., návštěvy probíhají v místě k tomu určeném, za dodržování provozu oddělení (koupání, kojení, vizity).
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, ihned, jak to umožní stav matky a dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Formou edukace porodní asistentkou.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Děti jsou krmeny dle jejich individuálních potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Krmíme pouze alternativním způsobem - kádinkou, stříkačkou apod.
Prostor pro poznámky: Máme horkou linku kojení, vyškolené laktační konzultanty.
Dotazník vyplnil(a): Zuzana Pavlechová – staniční sestra novorozeneckého oddělení.
Telefon: 515 215 392

[mapa krajů] [seznam nemocnic]