[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 19.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Strážovská 976, 697 33  Kyjov
Počet lůžek pro děti: 21
Počet lůžek pro maminky: 21
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Ano, neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano, ale netřeba.
Kde a za jakých podmínek? Nemocniční ubytovna.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Televizor, vlastní sociální zařízení, kuchyňka s lednicí, varnou konvicí, nadstandardní nábytek, možnost připojení k internetu. Informace: letáky, brožura nemocnice, internet. poplatek:500,- Kč.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, 800,- Kč.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Matka zůstává na oddělení, vše zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem nejméně jednou denně a jinak dle stavu, sestrou kdykoliv.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv včetně jeho přítomnosti u porodu. Návštěvní doba není omezena, jen doporučena mezi 13:00 - 18:00 hod. Návštěvy se odehrávají na pokoji.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, co nejdříve dle stavu dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Péče o prsy za dozoru sestry - masáže, nahřívání, pravidelné odstříkávání mléka. Těsný kontakt matky s dítětem.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně: stříkačka, po prstu, kádinka.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Helena Černá – neonatolog
Telefon: 518 601 320

[mapa krajů] [seznam nemocnic]