[mapa krajů] [seznam nemocnic]

ID:39
Datum vyplnění dotazníku: 23.11. 2007
Nemocnice: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Oddělení: Klinika plastické a estetické chirurgie
Adresa: Berkova 34, 612  00  Brno
Telefon: 541 582 111
Mobilní telefon: 0
E-mail: radana.vankova@fnusa.cz
WWW:www.fnusa.cz
Věkové rozmezí pacientů: 3 měsíce - 16 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 21
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně, doporučená doba 15:00 -17:00
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano - možnost vlastních mobilních telefonů a telefonní automat na oddělení.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Na oddělení je základní škola, odpoledne vychovatelka. Na pokojích televizory, v herně počítač, video, hry, knihy, stavebnice.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano. Základní informace dostávají na ambulanci spolu s brožurkou ve formě omalovánek pro děti. Seznamování probíhá na oddělení dětskou sestrou a lékařem.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý - hospitalizovaný rodič nepřetržitě.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý - denní režim 12 hodin (7:00 - 19:00).
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zavoláním.
Kde je přijatý rodič ubytován? Rodiče jsou ubytováni na oddělení dospělých.
Kolik za co platí? Platba 350,- Kč/den, neplatí pouze na základě zdravotní indikace.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování v hotelu a penzionech v blízkém okolí, stravování v kantýně, v restauraci.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano, k dispozici je nápojový automat.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Radana Vaňková, DiS. - vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:

[mapa krajů] [seznam nemocnic]