[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 1.12. 2007
Nemocnice: Nemocnice Znojmo p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: MUDr. Jana Janského 11, 669 02  Znojmo
Telefon: 515 215 277
Mobilní telefon: 607 590 226
E-mail: primar.detske@nemzn.cz
WWW:www.nemzn.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 30 lůžek z toho 4 lůžka na JIP.
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? Podle potřeby, bez omezení.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Neexistují.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? 0
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Ano.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Rodič je přijat na pokoj s dítětem.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič má neomezený přístup.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Slovně.
Kde je přijatý rodič ubytován? Rodič je ubytován na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6 let neplatí. Od 6 let věku dítěte platí dle stanovené ceny.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nepřijaté rodiče na oddělení nemáme.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Petr Bloudíček – přednosta dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]