[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Vyškov, p.o.
Oddělení: Dětské a dorostové oddělení
Adresa: Purkyňova 36, 682 01  Vyškov
Telefon: 517 315 104
Mobilní telefon: 0
E-mail: namlpp@nemvy.cz
WWW:www.nemvy.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 44
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoje.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, učebna, televize, počítač.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Trvale.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Trvale.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ne.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zavolat.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? 100,- Kč a 150,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ústavní.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ne, automat.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Karel Goldemund – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]