[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Strážovská 976, 697 33  Kyjov
Telefon: 518 601 300
Mobilní telefon: 0
E-mail: primdet@nemkyj.cz
WWW:www.nemkyj.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 32
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Bez omezení, pouze doporučená doba 13 až 17 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Dvě možnosti: návštěvní místnost nebo přímo na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, kdykoliv.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, všechny děti mají k dispozici náš mobilní telefon.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Dvě herny, počítače, televizor na každém pokoji plus v hernách, učitelky MŠ, ZŠ, vychovatelka s připravenými programy výchovně – vzdělávacími, lektor Městské knihovny: besedy o knihách.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař, sestra, učitelky, k dispozici jsou panenky Kiwanis.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý 24 hodin/den
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Mimo noční klid neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Rodič může být přítomen vizitě.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Samozřejmě.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Mobilním telefonem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Nadstandard: na vybaveném pokoji spolu s dítětem. Nebo na pokoji „matek“ přímo na oddělení.
Kolik za co platí? Nadstandard: 300 Kč/den Pokoj „matek“ přímo na oddělení: bez poplatku
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytovna nemocnice, hotely ve městě, kantýny nemocnice, závodní jídelna za plnou platbu.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jan Trubačík – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]