[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Ivančice, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Široká 16, 664 91  Ivančice
Telefon: 546 439 525
Mobilní telefon: 0
E-mail: mary.valickova@seznam.cz
WWW:www.nspiv.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0 - 19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 12
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano, jsou doporučená.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně 14-18 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Nevztahují.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích pacientů nebo v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, pouze z automatu v doprovodu zdravotnického personálu nebo z vlastního mobilu.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? TV na pokoji, možnost pobytu v herně v doprovodu rodičů, zapůjčení knih, společenských her a výtvarných potřeb.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékař i sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý je spolu s dítětem na pokoji (24 hod. denně).
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Od 7 – 20 hod. neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Domácí sluchátko se zvonkem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Pokoj pro rodiče a děti do 6 let zdarma, nad 6 let stravné 119 Kč, nocležné 351 Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Mohou být u dítěte 24 hod. bez stravy a lůžka (stravu si mohou obstarat v nemocničním bufetu).
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jana Gronesová – vrchní sestra a MUDr. Marie Valíčková
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]