[mapa krajů] [seznam nemocnic]

 
Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Purkyňova 11, 695 26  Hodonín
Telefon: 518 306 257 (standardní oddělení) 518 306 309 (intermed. péče)
Mobilní telefon: 0
E-mail: kudlickova@nemho.cz
WWW:www.nemho.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0 - 18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 15 standard + 4 intermediární péče
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Nejsou vhodné návštěvy příbuzných s akutním onemocněním, zvláště s infekčními chorobami, jiná omezení nejsou.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Návštěvy umožňujeme rodičům a rodinným příslušníkům prakticky kdykoliv, s výjimkou nočních hodin, vždy po vzájemné dohodě a taktéž dohodě s ostatními pacienty, příp. jejich doprovodu, aby se vzájemně nerušili.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Bez omezení (viz výše).
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích a v návštěvní místnosti.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne. Jen dle uvážení rodičů a epidemiologické situace.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, navíc téměř každé dítě má svůj mobil.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Školka, škola, TV, video, DVD, hračky, knihy, příležitostně divadlo (maňáskové, loutkové), koncerty Hudební školy Yamaha. Počítače a internet, dále TV, video a DVD na všech pokojích, vč. pokojů matek a pokojů intermed. péče.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékaři, sestry, herní specialisté pomocí velké loutky a edukačního alba s fotografiemi vyšetření. Dítě má k dispozici šitou kočičku, která je s ním po celý pobyt, doprovází ho na zákroky a bere si ji domů.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý po 24 hodin.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý po celý den až event. do usnutí dítěte.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano, pokud je dítě před operací na dětském oddělení.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizačním systémem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na dětském oddělení. Systém rooming-in, tedy matka (příp. jiný rodinný příslušník) + dítě vedle sebe na pokoji.     
Kolik za co platí? Do 6 let neplatí, nad 6 let, pokud se nejedná o handicapované dítě, 200 Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Máme časté denní pobyty bez požadavku hospitalizace, zvláště na intermediární péči, rodičů z blízkého okolí. Strava v kantýně a závodní jídelně. Možnost ubytování na jiném oddělení nemocnice nebo na ubytovně nemocnice.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Samozřejmě. Navíc mají k dispozici nápojové automaty a lednici.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Anežka Kudličková - primář
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Porodnice a novorozenecké oddělení zrušeno rozhodnutím kraje k 1.7.2005 i přes certifikát Baby Friendly Hospital (37. v ČR). Formou exkursí provádíme pravidelné edukace dětí MŠ a nižšího stupně ZŠ o činnosti oddělení a způsobech vyšetření. Je snaha o individuální a rodinný přístup k dětem.
Odkaz na starší průzkumklikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]