[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Břeclav, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: U Nemocnice 1, 690 74  Břeclav
Telefon: Dětské oddělení A 519 315 266,  Dětské oddělení JIP 519 315 267,  Dětské oddělení C 519 315 287,  Novorozenci 519 315 648,  Vrchní sestra 519 315 277, 
Mobilní telefon: 0
E-mail: molakova@nembv.cz
WWW:www.nembv.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? Celkem 79 lůžek. Dětské oddělení A (od 0 do 6 let) 27 lůžek, dětské oddělení C (od 6 do 18 let) 28 lůžek, dětské oddělení JIP 5 lůžek, novorozenecké oddělení 19 lůžek.
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? Všechny, kteří mají zájem. (20)
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Pouze na stanici JIP (počet, doba dle stavu dítěte) po domluvě s lékařem.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Pouze doporučené návštěvní hodiny: v pracovní dny 14:30 – 17:00 hod., o víkendech 13:00 – 17:00 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, vlastním mobilem.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Součástí oddělení je mateřská škola, základní škola, družina, o volný čas dětí se starají také doborovolníci (studenti Gymnázia Břeclav), kteří přicházejí za dětmi se svými programy.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, sestra a lékař.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič – 24 hodin.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič – dle jeho uvážení (má k dispozici židli u lůžka), až 24 hodin.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Pomocí signalizačního zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? Současně s dítětem.
Kolik za co platí? Plně kojící matka – zdarma.  Doprovod dítěte do 6 let + odebraná strava.  Doprovod dítěte nad 6 let – 100,- Kč + odebraná strava.  Doprovod dítěte samostatný pokoj – 200,- Kč + odebraná strava.  TV zapůjčení – 59,50,- Kč/den.  TV vlastní – 18,- Kč/den.  Telefon – 59,50,- Kč zapojení + hovorné.  Fax – vlastní 59,50,- Kč zapojení + poplatky.  Internet – vlastní faxmodem 119,- Kč zapojení + 60,- Kč/1 hod. spojení. 
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytovací zařízení v městě Břeclav – Hotel Imos (100m od areálu nemocnice), stravování v areálu Nemocnice Břeclav, p.o. (jídelna, bufety)
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Joan Moláková – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Dětské oddělení Nemocnice Břeclav je od počátku roku 2006 držitelem titulu Baby Fiendly Hospital.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]