Aktualizační dotazník pracoviště
pro "Průvodce po dětských nemocnicích"
připravovaného Nadačním fondem a Sdružením Klíček
Datum vyplnění:  
Název nemocnice:  
Oddělení:  
Adresa:  
Číslo telefonu:  
Číslo mobilního telefonu:  
E-mailová adresa:  
Kolik má oddělení lůžek
pro děti?
 
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?  
Existují na oddělení nějaká
návštěvní omezení?
 
Pokud ano:    
Jaké jsou návštěvní dny
a hodiny?
 
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?  
Kde se návštěvy většinou odehrávají?  
Mohou na pokoj dítěte?  
Je stanoveno věkové omezení
pro návštěvy sourozenců?
 
Pokud ano, jaké?  
Má hospitalizované dítě možnost
zavolat si z nemocnice domů?
 
Může dítěti někdo zatelefonovat
na oddělení?
 
Jak je postaráno o volný čas dítěte?  
Seznamuje někdo hospitalizované dítě
s tím, co je v nemocnici čeká?

(Průběh léčby, vysvětlení zákroků...)
 
Kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup přijatý rodič, kolik nepřijatý rodič?  
Může být rodič, projeví-li o to zájem,
být přítomen vizitě?
 
Mohou být rodiče s dítětem v den operace
– po operaci i po ní?
 
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru?  
Kde je přijatý rodič ubytován?
Kolik za co platí?
 
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnou s dítětem zůstat?  
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?  
Vyplnil(a):
(jméno, funkce)
 
Poznámka:
Sem prosím napište cokoli, co byste rádi do dotazníku doplnili.
 

Přijetí vyplněného aktualizačního formuláře Vám potvrdíme
na zadanou e-mailovou adresu.

O Nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-7, Nadační fond Klíček